Přehled Nového zákona

Přehled Nového zákona

MOON K. JESSE

"Přehled Nového zákona", kniha, která je kompatibilní s knihou "O Novém Zákoně" od Merril C. Tenney.


Více informací


75,00 Kč vč. DPH

Stručný obsah:

Politický svět

Sociální a hospodářské podmínky

Náboženské poměry

Židovství

Evangelia - záznamy o životě Ježíše Krista

Nový zákon - název a obsah

Evangelia jako literární díla

Evangelium Matouše

                 Marka

                 Lukáše

                 Jana

Život Pána Ježíše Krista

Záznamy o rané církvi

Počátky církve

Přechod

Církev z pohanů a misie apoštola Pavla

Pavlův program

Pavel ve vězšneí

Problémy rané církve

Církev se stává institucí - pastorální epištoly

Trpící církev - první epištola Petrova

Rozchod s židovstvem - epištola Židům

Nebezpečí heresí - Druhá epištola Petra, epištola Judy, epištoly Janovy

Očekávající církev - epištola zjevení

Kánon a text Nového zákona

 

autor: Jesse K. Moon

vazba: brožovaná

formát: A5

rok vydání: 1988

počet stran: 376