Můžeme důvěřovat Bibli?

Můžeme důvěřovat Bibli?

ROBERT J. SHEEHAN - DOSTATEČNOST, BEZCHYBNOST, DŮVĚRYHODNOST

Více informací


161,00 Kč vč. DPH

 • Písmo – jak se k němu máme postavit?
 • Obrovskou potřebou současnosti není, aby se pokořil Bůh a používal nedokonalou Bibli, ale aby se pokořil člověk a sklonil se před dokonalým, inspirovaným Slovem Božím. Volba, která před námi leží, je uznat buď názor, který má na Bibli Kristus, nebo názor, který má člověk.  
 • Doufám, že v době, kdy mnozí odpadli od historického reformovaného učení o Písmu, přičemž především zavrhli dostatečnost Písma, se tento spis stane malým příspěvkem ke znovupotvrzení tohoto nadmíru důležitého učení. Chybné učení o Písmu nutně vede k ustanovení jiných autorit, než je autorita inspirovaného Slova Božího. Zatímco jeden z vůdčích modernistů nedávno tvrdil, že v moderním světě by byl největším nebezpečím pro církev Kristovu návrat k Bibli, já jsem jednoznačně přesvědčen, že pouze důvěra v inspirovanou, neomylnou, bezchybnou, směrodatnou a dostatečnou Bibli může v církvi Kristově obnovit slávu Boží.
 • Dodatek I: Pokračování proroctví
 • Dodatek II: Zásady správné přípravy kázání – praktický průvodce
  autor: Robert J. Sheehan
  formát: A5
  rok vydání: 2005
  počet stran: 184

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Naše novinky

Momentálně nejsou žádné novinky