Lež evoluce

Lež evoluce

KEN HAM - Genesis - klíč k obraně víry

Více informací


160,00 Kč vč. DPH

Bible prorocky varuje, že i v posledních dnech budou mezi vámi lživý učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti vám budou předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. (2. Petrova 2:1-3)

TATO LEŽ JE MEZI NÁMI - TOU LŽÍ JE EVOLUCE!

Mnoho řadových křesťanů, duchovních a křesťanských učitelů je při zvěstování evangelia bezmocných. Odmítli Genesis, základ Biblického učení. Uvěřili totiž mýtu 20. století - mýtu evoluce.

 

JESTLIŽE JSTE PŘESVĚDČENI, ŽE KNIHA GENESIS NENÍ DŮLEŽITÁ PRO ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA - PAK JE TATO KNIHA PRO VÁS!

JESTLIŽE JSTE PŘESVĚDČENI, ŽE TO, CO SI MYSLÍTE O KNIZE GENESIS VÁS OSOBNĚ NEOVLIVŇUJE - PAK JE TATO KNIHA PRO VÁS!

JESTLIŽE JSTE PŘESVĚDČENI, ŽE EVOLUCE SE S BIBLÍ DOPLŇUJÍ - PAK JE TATO KNIHA PRO VÁS!

JESTLIŽE JSTE SKUTEČNÝM KŘESŤANEM HLEDAJÍCÍM ZPŮSOB, JAK PŘINÉST EVANGELIUM TOMUTO DUCHOVNĚ ZMÍTANÉMU SVĚTU - PAK JE TATO KNIHA PRO VÁS!

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Slevy

Všechny slevy